Sistem Pengurusan Latihan (SPL) Online Application memudahkan individu yang berminat memohon untuk menyertai Program Latihan yang ditawarkan.

Untuk membolehkan anda membuat permohonan, anda MESTI mempunyai akaun pengguna. Sila klik butang PENDAFTARAN untuk mendapatkan akaun anda yang akan mengandungi maklumat ID Pengguna dan Kata Laluan.

Berikut adalah senarai Program Latihan yang sedia ditawarkan, Sila klik pada nama Pusat Latihan

Bil Nama Pusat Latihan
1Program Pembangunan Profesional dan Eksekutif
2Program Pengurusan dan Teknologi Maklumat
3Program Penilaian dan Perkhidmatan Harta


Untuk permasalahan penggunaan sistem, Sila hubungi unit IT
03-8911 8800 / 03-8911 8888 atau emailkan kepada Unit Latihan

      Masuk Permohonan Online
No Kad Pengenalan
cth: 770707007777
Kata Laluan

Sekiranya ada, sila masuk
untuk melihat status permohonan anda
atau membuat permohonan yang baru
Untuk keselamatan, sila
simpan maklumat akaun pengguna anda dengan selamat.

© 2007 INSPEN. All rights reserved.